30 czerwca 2021

30 czerwca 2021

Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?
Mt 8, 28-34

„Diabeł może jedynie wściekać się na Boga, wrzeszczeć na Niego i błagać Go. Tyle może”.
ks. Tomasz Szałanda

Często nakręcamy się czytając o zjawiskach paranormalnych z przeprowadzanych egzorcyzmów, a zapominamy, że demon może jedynie potupać nogami ze złości i nic więcej. Jedynie Bóg jest Panem życia i śmierci.

Każdy ma w sobie krainę Gedary, czyli mroczną przestrzeń, która krzyczy, aby nie wpuszczać do niej Boga. Wiele razy w ciągu dnia Boży Duch podsuwa natchnienie „weź do rąk Biblie” lub „zajdź na chwilę adoracji do kościoła”, a nasze wnętrze krzyczy, że przecież muszę jeszcze zrobić to lub tamto. Ostatecznie zamiast Biblii w naszych dłoniach ląduje telefon, kościół zaś mijamy szerokim łukiem.

Nie zagłuszają w sobie Bożego głosu, aby Twoja „Gedara” nie pociągnęła Cię w duchową przepaść.

#PrzestrzeńDucha