30 kwietnia 2021

30 kwietnia 2021

Jezus powiedział do swoich uczniów „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!
J 14, 1-6

Jezus wypowiada te słowa podczas Ostatniej Wieczerzy. Ma świadomość, że dosłownie za chwilę będzie Ogrójec, a potem nastąpi sąd, męka i śmierć. W tak dramatycznych okolicznościach Nauczyciel nie szuka pocieszenia u uczniów, lecz sam ich pociesza. On jest w stanie zapomnieć o sobie, aby ocalić człowieka.

Każdy z nas przechodzi w życiu przez próbę lęku i strachu. Imamy się wtedy wszystkiego, aby przetrwać. Można zapić problem, uciec od niego w podwójne życie lub zmierzyć się z nim.

Ewangelia daje odpowiedź, co powinnismy robić w godzinie trwogi: „i we mnie wierzcie”. Wiara w Jezusa daje siłę do przejścia przez mroczne momenty życia.

Po dramacie Golgoty, zawsze nastaje poranek Zmartwychwstania…

#PrzestrzeńDucha