30 listopada 2021

30 listopada 2021

(…) Ich też powołał.

A oni natychmiast zostawili łódź

i ojca i poszli za Nim.

(Mt 4, 18-22)