30 marca 2021

30 marca 2021

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda» J 13, 21-33.36-38

Jezus ukazuje prawdę o istocie miłości Boga do człowieka. Jego reakcją na zdradę jednego z najbliższych uczniów jest wzruszenie. I to nie takie ckliwe, ale jak zauważa Ewangelista „do głębi”. Jezus zrobił wszystko, aby odwieźć Judasza od zdrady. Zawalczy o niego jeszcze w ogrójcu nazywając go przyjacielem, ale ten nigdy nie wróci do Mistrza, aby otrzymać przebaczenie.

Każdy kto został kiedykolwiek zdradzony wie, jak trudno jest przebaczyć, a co dopiero okazywać miłość i bliskość osobie, która nas zraniła. Prędzej pomyślimy o zemście, zaczynamy nienawidzić niż wzruszymy się postawą zdrajcy. Logika Bożej miłości jest zupełnie inna od naszej, dlatego gdy upadamy, tak trudną w nią uwierzyć.

Jedyną rzeczą jaką Jezus czyni, gdy grzeszymy zdradzając Jego miłość jest głębokie wzruszenie i cierpliwe czekanie na nasz powrót. Judasz nie miał odwagi przyznać się do błędu. Jaką postawę przyjmę po swoi upadku? Wrócę czy pozwolę, aby ogarnęły mnie ciemności rozpaczy…?

#PrzestrzeńDucha