30 października 2021

30 października 2021

(…) Lecz gdy będziesz zaproszony,

idź i usiądź na ostatnim miejscu. (…)

(Łk 14, 1. 7-11)