30 września 2021

30 września 2021

(…)  proście więc Pana żniwa,

żeby wyprawił robotników

na swoje żniwo. (…)

(Łk 10, 1-12)