31 maja 2021

31 maja 2021

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy.
Łk 1, 39-56

Maryja będąc w ciąży decyduje się ruszyć w podróż, aby pomóc krewnej. To nie był przyjemny, niedzielny dzielny spacer w parku, lecz trudna wyprawa. Ciąża nie jest najlepszym czasem do wyruszenia na górskie szlaki. Maryja pragnie siebie przekraczać, więc nie myśli o sobie. Dlatego jest opisywana w ewangeliach, jako ta, która spieszy, by pomagać.

Patrząc na kruchą Miriam z Nazaretu, warto zastanowić się czy umiem rezygnować ze swoich planów, wygód i świętego spokoju, aby pomóc człowiekowi znajdującemu się w potrzebie. Łatwo jest wysłać smsa o treści „pomoc” lub wziąć udział w zbiórce na szczytny cel. O wiele trudniej jest oprócz wsparcia materialnego dać komuś cząstkę siebie…

#PrzestrzeńDucha