4 czerwca 2021

4 czerwca 2021

Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje».
Mk 12, 35-37

Jezus jest Panem całego świata, więc nie należy Go włączać w różne rozgrywki polityczne. On Jest Zbawicielem wszystkich ludzi, nie tylko wierzących. Umiera przecież również za tych, którzy nie wierzą.

Zwycięstwo Chrystusa nad wrogami, o którym mówi psalmista, jest zwycięstwem nad grzechem, demonem i śmiercią. Jezus uczy, że w kluczu tego zwycięstwa trzeba interpretować Pismo.

Bóg jest z Tobą w każdej duchowej walce, którą wewnętrznie toczysz. Nie bój się wołać głośno o pomoc… On sam stanie się Twoja siłą, więc nie upadaj na duchu.

#PrzestrzeńDucha