4 lipca 2021

4 lipca 2021

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
Mk 6, 1-6

Dobrze jest popatrzeć w jaki sposób Jezus reaguje na odrzucenie. Nie napełnia się gniewem, nie chowa w sercu żalu z powodu odtrącenia. On nikogo do niczego nie zmusza. Nie narzuca się ludziom, którzy nie chcą Go słuchać. Daje wszystkim wolność wyboru.

Widząc, że jest niechciany wśród swoich bliskich, rusza dalej, by głosić Dobrą Nowinę. Podjęcie życiowej misji nadaje sens Jego trudnym chwilom.

Jak zachowujemy się, gdy bliscy nas lekceważą i odrzucają? Najłatwiej jest wtedy narzekać, wpaść w gniew i wywołać kłótnie. Ale można postąpić inaczej. Tak jak Jezus, zostawić innym wolną przestrzeń i iść dalej, podejmując wyzwania, które niesie życie.

#PrzestrzeńDucha