4 listopada 2021

4 listopada 2021

(…) ,,Cieszcie się ze mną,

bo znalazłem owcę,

która mi zginęła”. (…)

(Łk 15, 1-10)