4 października 2021

4 października 2021

(…) On odpowiedział:

<<Ten, który mu okazał miłosierdzie.>>

Jezus mu rzekł: <<Idź i ty czyń podobnie!>>

(Łk 10, 25-37)