4 września 2021

4 września 2021

(…) Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego ludzie? (…)
(Łk 6, 1-5)