5 listopada 2021

5 listopada 2021

(…) Pewien bogaty człowiek miał rządcę,

którego oskarżono przed nim,

że trwoni jego majątek. (…)

(Łk 16, 1-8)