5 maja 2021

5 maja 2021

Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
J 15, 1-8

Jezus w przypowieści o winnym krzewie ukazuje jak działa Słowo. Ma ono moc uwalniać nas z grzechów. Jednym ze sposobów gładzenia grzechów powszednich jest, więc czytanie Słowa Bożego.

Gdy kapłan podczas liturgii kończy czytać Ewangelię, całuje ją i po cichu wypowiada „niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”.

Ilekroć zmagasz się z grzechem i rożnego rodzaju pokusami, weź do rąk Biblię. Wtedy już nie jesteś w tej walce sam. Jezus walczy w Tobie mocą swojego Słowa.

#PrzestrzeńDucha