5 marca 2021

5 marca 2021

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”.
Mt 21, 33-43.45-46

Okazuje się, że można mieć doskonałe wykształcenie teologiczne, czytać Biblię i zupełnie nie rozumieć jej treści. W oparciu przeczytane słowa Świętej Księgi można dojść nawet do przekonania, że należy kogoś zabić, gdy burzy dotychczasowy porządek religijny. Taką postawę przyjęli arcykapłani i faryzeusze.

Jeżeli czytamy Pismo Święte, aby czuć się lepiej od innych, dyskredytować ich myślenie przez cytowanie kolejnych fragmentów Biblii, to niedaleko nam do faryzejskiej postawy.

Dzisiaj Franciszek rozpoczął wizytę apostolską w Iraku. Ciekawe, kiedy zacznie się hejt „wierzących bardziej”, że Papież brata się z islamem…

#PrzestrzeńDucha