6 września_ 2021

6 września_ 2021

(…) I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego:

<<Wyciągnij rękę!>>

Uczynił to, i jego ręka znów stała się zdrowa. (…)
(Łk 6, 6-11)