6 czerwca 2021

6 czerwca 2021

Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Mk 3, 20-35

Nie da się zaprzeczyć nadprzyrodzonej mocy Jezusa, jaką dysponuje. Jednak niektórzy skutecznie zamykali się na działanie łaski, ponieważ przypisywali Jezusowi działanie demoniczne.

Czasami oskarżamy niektóre wspólnoty o bycie pod wpływem złego ducha. Dzieje się tak, ponieważ nie rozumiemy ich sposobu działania. Najłatwiej jest skrytykować lub zanegować dobro, które nie pasuje do naszego sposobu myślenia.

Być może ostatnio doświadczyłeś sporo złej woli ze strony innych osób. Pomyśl jak na to zareagowałeś. Jezus zmagał się z tego typu zachowaniem cały czas, ale nigdy nie wycofał się ze swojej działalności. Bądź konsekwentny w dążeniu do celu. Z kamieni, które rzucane są pod Twoje nogi buduj mosty, a nie mury odgradzające Cię od świata.

#PrzestrzeńDucha