6 października 2021

6 października 2021

(…) <<Panie, naucz nas modlić się,

tak jak i Jan nauczył

swoich uczniów>>. (…)

(Łk 11, 1-4)