7 czerwca 2021

7 czerwca 2021

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Mt 5, 1-12

„Dzisiaj za dużo mówi się o miłosierdziu, a za mało o sprawiedliwości Bożej”, takie słowa można często usłyszeć wśród katolików mieniących się konserwatywnymi. A tak na marginesie, ciekawym jest fakt, że głosząc miłosierdzie możesz być uznany za lewaka lub liberała…

W świetle błogosławieństwa, Ci którzy żyją miłosierdziem, będą mogli sami z niego skorzystać. Chcę zatem głosić prawdę o miłosierdziu, ponieważ sam każdego dnia jestem żebrakiem miłosierdzia.

Gdy umrę i stanę przed Bogiem, jedyne na co będę wtedy liczył to Jego miłosierdzie. Dług sprawiedliwości spłacił Jezus umierając na krzyżu. I wierzę, że nie moje zasługi, lecz miłość Ojca pozwoli mi żyć z Nim na wieki.

#PrzestrzeńDucha