7 grudnia 2021

7 grudnia 2021

(…) Tak też nie jest wolą Ojca waszego,

który jest w niebie,

żeby zginęło nawet jedno z tych małych.

(Mt 18, 12-14)