7 lipca 2021

7 lipca 2021

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”.
Mt 10, 1-7

Pierwszą misją uczniów ma być głoszenie bliskości królestwa niebieskiego. Jezus nie nakazuje głoszenia wielkości, majestatu, potęgi czy wspaniałości królestwa Bożego, ale każe głosić, że jest ono czymś bliskim.

Gdy coś jest bliskie człowiekowi, wtedy nie trzeba się tego obawiać. Pojawia się wręcz chęć przebywania w atmosferze bliskości. Taka jest logika Emmanuela – Boga bliskiego i czułego.

„Człowiek odrzuca bliskość Boga, chce być panem relacji, a bliskość zawsze niesie ze sobą jakąś słabość. «Bóg bliski» staje się słaby, im jest bliżej, tym wydaje się słabszy. Kiedy przychodzi do nas, aby zamieszkać z nami, staje się człowiekiem, jednym z nas: staje się słaby i niesie słabość aż po najbardziej okrutną śmierć, śmierć morderców, śmierć największych grzeszników. Bliskość upokarza Boga. Bóg się upokarza, aby być z nami, aby iść z nami, aby nam pomagać.“

Papież Franciszek

#PrzestrzeńDucha