7 listopada 2021

7 listopada 2021

(…) Przyszła też jedna uboga wdowa

i wrzuciła dwa pieniążki,

czyli jeden grosz. (…)

(Mk 12, 38-44)