7 maja 2021

7 maja 2021

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
J 15, 12-17

Jedno zdanie, a zawiera sens całej misji Jezusa.

Jedno przykazanie, które może zmienić wszystko.

Jedyny warunek, aby kochać, tak jak On.

Jedna miłość, która nadaje sens każdej miłości.

Niby takie proste, a wciąż żyjemy po swojemu…

#PrzestrzeńDucha