7 marca 2021

7 marca 2021

«Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
J 2, 13-25

Niedzielne popołudnie. Kazanie pasyjne w trakcie Gorzkich Żali. Kaznodzieja porusza sprawy społeczno-polityczne, mówi o historii oraz o tym, jak obecnie wrogowie ojczyzny niszczą naród i Kościół. Nie mogę uwierzyć w to co słyszę. Jak można połączyć mękę Jezusa z polityką? Ile ludzi musi odejść z Kościoła, żeby duchowni zajęli się głoszeniem Ewangelii, a nie stygmatyzacją ludzi.

Jezus nie bawiąc się w kurtuazję robi porządki w Świątyni. Dzisiaj największe oczyszczenie musi dokonać się w mentalności chrześcijan, szczególnie duchownych. Każde myślenie inne od naszego traktujemy od razu jako atak na Kościół, zamiast dostrzec w tym odmiennym głosie szansę na zmianę.

Pamiętam jak mój proboszcz z rodzinnej parafii mówił, że kazania powinny być krótkie i bez zabarwień politycznych, bo ludzie cały tydzień słuchają takich tematów, a w Kościele chcą spotkać się z Bogiem. Tak też było, a parafia pękała w szwach.

Dzisiaj Jezus nie trzyma w ręku fizycznego bicza, którym oczyszcza świątynię. Posługuje się świeckimi, którzy walczą, aby z Kościoła nie robić sali sejmowej, w której wciąż trzeba przeciwstawiać jednych przeciwko drugim.

„Musimy się uczyć takiej kultury rozmowy, w której rozumiemy, że ja mam prawo się z tobą nie zgadzać, ty masz prawo nie zgadzać się ze mną, ale żebyśmy się mogli nie zgodzić, to musimy poznać swoje poglądy i wyraźnie je wyartykułować. Tu jest też wielkie pole działania dla świeckich katolików. Nie wszystko musi przecież mówić biskup. Kościół, to nie tylko episkopat”.

Bp Adrian Glabas SAC

#PrzestrzeńDucha