7 października 2021

7 października 2021

(…) Proście, a będzie wam dane;

szukajcie, a znajdziecie;

kołaczcie, a zostanie wam otworzone. (…)

(Łk 11, 5-13)