8 czerwca 2021

8 czerwca 2021

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.
Mt 5, 13-16

Słowa Jezusa wyrażają ogromne zaufanie. On bardzo na mnie liczy. Zwraca się do mnie osobiście, abym zobaczył jak ważny jest styl mojego życia.

Z jednej strony pokazuje, kim jestem przez sam fakt przynależności do Niego, a z drugiej strony ostrzega mnie przed bylejakością życia, która powoduje utratę tożsamości chrześcijańskiej.

Czy moje przyżywanie wiary staje się światłem oświecającym życie „wszystkim, którzy są w domu”?

#PrzestrzeńDucha