8 grudnia 2021

8 grudnia 2021

(…) ,,Bądź pozdrowiona, pełna łaski,

Pan z Tobą, błogosławiona jesteś

między niewiastami” (…)

(Łk 1, 26-38)