8 kwietnia 2021

8 kwietnia 2021

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Łk 24, 35-48

Jezus ukazuje się uczniom w momencie, gdy ci dzielą się doświadczeniem wiary, jakie przeżyli będąc w drodze do Emaus. Jego przyjście przynosi wspólnocie apostołów pokój, którego tak bardzo potrzebują zamknięci ze strachu w Wieczerniku.

Kilka dni temu zasiedliśmy do świątecznego stołu. Rozmawialiśmy wtedy o wszystkim i o niczym. Trudno jest rozmawiać o sprawach wiary w gronie rodziny. Prędzej pokłócimy się wchodząc na tematy polityki i Kościoła.

Gdyby zaryzykować i powiedzieć przy stole o tym, jak spotkałem Jezusa i kim On dla mnie jest… Prawdopodobnie zapadłaby niezręczna cisza. A może jakieś serce zostałoby poruszone i napełnione pokojem.

#PrzestrzeńDucha