8 lipca 2021

8 lipca 2021

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
Mt 10, 7-15

Jezus zaprasza uczniów, aby dzielili się dobrem, które otrzymali. Zapewne nie jeden raz doświadczyliśmy niesamowitej satysfakcji, która wynika z bezinteresowności. To sprawia, że pragniemy jeszcze bardziej dzielić z innymi tym, w czym czujemy się mocni.

Niekiedy, aby zacząć czynić dobro, stawiamy jakieś warunki, ponieważ lubimy mieć wszystko pod kontrolą. Chcemy też posiadać wewnętrzną pewność, że niczego nie zabraknie.

Sposób na dzielenie się dobrem, który proponuje Jezus, jest zgoła inny. On zapewnia, że wszystko, co będzie potrzebne uczniom w pełnieniu misji, odnajdą w drodze. Mają jedynie zaufać Bożej Opatrzności.

Poproś Boga o wewnętrzną wolność, która pozwoli Ci z większym spokojem patrzeć w przyszłość…

#PrzestrzeńDucha