8 listopada 2021

8 listopada 2021

(…) Jeśli brat twój zawini,

upomnij go;

i jeśli będzie żałował, przebacz mu. (…)

(Łk 17, 1-6)