8 października 2021

8 października 2021

(…) Każde królestwo wewnętrznie

skłócone pustoszeje

i dom na dom się wali.(…)

(Łk 11, 15-26)