8 września 2021

8 września 2021

(…) Józefie synu Dawida, nie bój się wziąć,

do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem

z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. (…)

(Mt 1, 1-16. 18-23)