9 czerwca 2021

9 czerwca 2021

A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».
Mt 5, 17-19

Nie wystarczy nauczyć się modlitw i katechizmowych regułek, aby zasiąść w królestwie niebieskim. Jezus mówi, że trzeba wypełnić prawo, które nam zostawił. Tym prawem jest miłość.

Gdy słyszymy słowo „prawo”, w pierwszym rzędzie kojarzy się ono z przykazaniami. To zrób, tamtego nie rób. Gdyby utożsamiać prawo z miłością, można byłoby popatrzyć na nie z innej perspektywy. Kocham, więc tego nie zrobię lub kocham, dlatego to zrobię.

Prawo bez miłości staje się bezdusznym katem…

„On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia”.
2 Kor 3, 6

#PrzestrzeńDucha