9 lipca 2021

9 lipca 2021

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Mt 10, 16-23

Wiara może stać się sposobem na szukanie w życiu świętego spokoju. Gdy zaczyna go brakować, pojawiają się pretensje do Boga, które brzmią „dlaczego, przecież jestem Ci wierny”.

Jezus odziera uczniów z takiego myślenia i zapowiada prześladowanie z powodu samej przynależności do Niego. Jedynym ratunkiem ma być dla nich Duch Święty.

Wiara nie jest towarzystwem ubezpieczeniowym, a modlitwa i przyjmowanie sakramentów nie są składką, jaką trzeba zapłacić za udane życie.

Cierpienia nie unikniemy, lecz możemy je przezywać z Nim.

#PrzestrzeńDucha