9 maja 2021

9 maja 2021

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
J 15, 9-17

Na Przykazania można patrzeć w różny sposób. Raczej traktujemy je, jak coś trudnego, co ogranicza naszą wolność. Jezus mówi o pozytywnym spojrzeniu na kwestie wierności Przykazaniom. Mówi, że są one gwarantem trwania w Jego miłości. Zatem nie zabierają nam czegoś, ale prowadzą do obdarowania miłością.

Powszechnie znane jest zawołanie św. Augustyna „kochaj i rób co chcesz”. Ono w odpowiedni sposób ustawia podejście do Przykazań. Otóż, gdy kocham Boga, to nie zrobię czegoś przeciwko Niemu. Tak rozumiana wierność nie jest utożsamiania z przymusem, lecz wypływa z miłości i pozwala cieszyć się prawdziwą wolnością.

#PrzestrzeńDucha