9 października 2021

9 października 2021

(…) <<Tak, błogosławieni są raczej ci,

którzy słuchają słowa Bożego

i go przestrzegają>>.

(Łk 11, 27-28)