9 września 2021

9 września 2021

(…) Miłujcie waszych nieprzyjaciół,

dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą,

błogosławcie tym, którzy was przeklinają,

i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. (…)

(Łk 6, 27-38)