24 maja 2021

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”.
J 2, 1-11

„Z braku rodzi się lepsze” tak zatytułowana jest autobiografia ks. Piotra Pawlukiewicza, któremu choroba zabrała możliwość ukochanej pracy duszpasterskiej. Jak sam stwierdził „pan Parkinson” sprawił, że nigdy nie uderzyła mu do głowy woda sodowa.

Gdyby w Kanie Galilejskiej nie doświadczono braku wina, weselnicy nie byliby świadkami pierwszego cudu Jezusa. Ostatecznie otrzymali lepsze wino niż te przygotowane przez nich.

Pomyśl dzisiaj, jaki brak najbardziej dokucza Ci w życiu… Podziękuj za niego Bogu, bo to prawdopodobnie w nim najbardziej objawia się Chwała Boża.
#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

23 maja 2021

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.
J 15, 26-27; 16, 12-15

Z Duchem Świętym jest trochę tak jak ze światłem i ogniem. Kiedy np. przychodzi okres Bożego Narodzenia zachwycamy się pięknie świecącymi ozdobami naszych ulic. W Sylwestra z zadartą głową podziwiamy fajerwerki, które strzelają na niebie.

Jednak w codziennym życiu nie dostrzegamy, jak wiele daje nam świecąca żarówka, dzięki której możemy swobodnie funkcjonować lub ogień, bez którego nie dałoby się żyć.

Podobnie zachwycamy się działaniem Ducha Świętego, gdy we wspólnotach charyzmatycznych pojawia się dar języków lub dokonuje się cud uzdrowienia. Zapominamy o tym, że Duch Święty podtrzymuje nasze życie. Jego mocą dostępujemy odpuszczania grzechów, a na ołtarzu chleb i wino zamieniają się w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Pięćdziesiątnica może trwać cały rok. Trzeba wciąż wołać, aby Duch Święty otwierał nasze oczy na Boże działanie.
#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

22 maja 2021

Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie?” Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!”
J 21, 20-25

Jak bardzo ludzcy byli apostołowie. Piotr nie radził sobie z ciekawością i zamiast myśleć o swoim powołaniu, zaczął interesować się tym, co dalej będzie z najmłodszym uczniem.

Jezus podsumował jego zachowanie bardzo krótko. Okazuje się, że nawet Piotr nie musiał wszystkiego wiedzieć. Jezus chce, aby całkowicie oddał się misji, którą mu zlecił.

Gdy wpadniemy w pułapkę życia cudzym życiem, zaczynamy tracić siły na to, co nie powinno nas interesować. Krytyka, obmowy, podejrzenia i plotki są wtedy na porządku dziennym. Niestety stajemy się wtedy fałszywi, a to nie ma nic z ducha miłości bliźniego. Cóż nam do tego, jak żyją inni ludzie?

„Jeśli chcesz zmienić świat, idź do domu i kochaj swoją rodzinę”.
św. Matka Teresa z Kalkuty
#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

21 maja 2021

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
J 21, 15-19

Jezus mówiąc do Piotra używa jego właściwego imienia – Szymon. Zatem pragnie mówić do jego serca. Mistrz nie wypomina mu niczego. Ta scena pokazuje, że Jezus przyjmuje Piotra z całą historią jego życia, ze wszystkimi słabościami i całą niedojrzałością.

Zadając kolejne pytania prowokuje Apostoła do wejścia w głąb siebie, aby mógł zobaczyć, że Jezus jest większy od jego zdrady.
Chociaż Piotr zaparł się Pana, to Jezus nie wypiera się grzesznego Piotra. Chce jedynie usłyszeć czy nie zwątpił w Jego miłość.

Po upadku nie daj sobie wmówić, że jesteś do niczego, a Bóg kolejny raz zawiódł się na Tobie… Chociaż wewnętrzny sędzia będzie chciał Cię oskarżać, wołaj „Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

20 maja 2021

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
J 17, 20-26

Ostatnio modne są deklaracje i podpisywane umowy, które mają poprawić obecną sytuacje na świecie.
Jedność chrześcijaństwa nie rozpoczyna się podpisaniem porozumienia między Kościołami.

Pierwszym krokiem ku jedności jest nawrócenie serca. To zmiana swojego myślenia na bardziej Jezusowe. Dzisiaj zamiast deklaracji bardziej potrzebna jest otwartość na drugiego człowieka. Mimo wielu różnic wciąż możemy dawać świadectwo, że mamy jednego Boga, który nas stworzył.
#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

18 maja 2021

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
J 17, 1-11a

Życie wieczne polega na poznaniu Boga. Jezus pragnie, abyśmy mieli świadomość, jak wielką miłością obdarza nas Ojciec. W niebie zawsze jest Ojciec, który kocha cię miłością bez końca.

Może ta wiadomość jest dla Ciebie tak oklepana, że przechodzisz obok niej bez większego zastanowienia? Pomyśl, co byłoby gdyby Bóg nie kochał człowieka. Pierwszą sprawą byłoby zamknięte niebo. Smierć przekreślałaby wszystko. 70-80 lat i koniec. To miłość Ojca sprawia, że pragnie dzielić z nami wieczność.

Podziękuj dzisiaj Ojcu, że jest i zawsze na Ciebie czeka…
#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

17 maja 2021

Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
J 16, 29-33

Benedykt XVI powiedział słowa, które dodają otuchy, gdy zmagamy się z samotnością: „kto wierzy, ten nigdy nie jest sam”. Jezus doskonale wiedział, że w w najbardziej dramatycznych momentach będzie z Nim Ojciec. On był Jego siłą, gdy inni zawiedli.

Przeżywamy rożnego rodzaju samotność. Duchowni żyją samotnie z wyboru. Smierć małżonka powoduje stratę, która wprowadza w bolesną samotność. Najgorsza jest chyba samotność w związku, kiedy dwoje ludzi żyje nie razem, lecz obok siebie. Coś oddaliło ich od siebie tak bardzo, że czują się osamotnieni.

Wiara w takich momentach staje się tym, co podtrzymuje życie i chroni przed załamaniem. Wszyscy mogą nas opuścić, ale Bóg będzie trwał przy nas do końca.
#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

16 maja 2021

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Mk 16, 15-20

Słowa o głoszeniu Ewangelii są ostatnimi, jakie Jezus wypowiedział na ziemi. Dużo mówimy o testamencie z Krzyża, ale zapomniany o testamencie Wniebowstąpienia.

Gdy ktoś rozstaje się z najbliższymi, wypowiada najważniejsze słowa w swoim życiu. Chce w nich przekazać najgłębsze pragnienia i myśli, które mu w tym momencie towarzyszą.

Zatem najważniejsze dla Jezusa jest, aby Jego Ewangelia nigdy nie przestała być głoszona i aby dotarła do każdego człowieka. Często słyszymy, że misją Kościoła jest sprawowanie sakramentów. Otóż pierwszą misją Kościoła jest głoszenie Słowa, ponieważ bez głoszenia ludzie nie będą przyjmować ani znać sakramentów.

Całym światem, do którego posyła Cię Jezus jest Twoje życie i najbliższe otoczenie. Rzuć na nie światło Ewangelii, a rozproszą się mroki codziennej szarości.

0 Komentarzy

15 maja 2021

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje.J 16, 23b-28

Bóg był dobrze znany Izraelitom. Słyszeli o Nim bardzo dużo z opowiadań i poznawali Go przez Pisma. Historia Narodu Wybranego opowiada o Bogu ‒ wszechmocnym, straszliwym, potężnym i sprawiedliwym.

Gdy Jezus swoim życiem i nauczaniem przedstawia im Boga jako Ojca, powoli zaczyna otwierać ich serca na radość przebywania z kimś czułym. Oswaja z Jego bliskością, mówiąc: „proście o cokolwiek chcecie, aby radość wasza była pełna”.

Wierzysz w takiego Boga, który jest blisko i z czułością dobrego Ojca pochyla się nad Tobą? Czy może wciąż boisz się, że Bóg chce jedynie rozliczyć Cię z upadków?

Poproś Jezusa, aby pokazał Ci dzisiaj prawdziwe oblicze Ojca…

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

14 maja 2021

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! J 15, 9-17Każdy ma własne doświadczenie miłości z domu rodzinnego, związków czy małżeństwa. Ono kształtuje sposób w jaki okazujemy miłość. Co wpływa dzisiaj na to, jak kochasz? Gdzie nauczyłeś się okazywania miłości: w domu, wśród znajomych, z książek i filmów czy od Jezusa?Poobijani przez niedoskonałą miłość drugiego człowieka, czujemy się zdezorientowani lub brakuje nam właściwego punktu odniesienia. Jezus prosi: „trwajcie w miłości Mojej!”. Warto zaufać Temu, który sam jest Miłością i przez pryzmat Ewangelii przyglądać się, jak On kocha, aby strać się tak samo miłować innych. #PrzestrzeńDucha

Możliwość komentowania 14 maja 2021 została wyłączona

13 maja 2021

Jezus powiedział do swoich uczniów „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”.
J 16, 16-20

Życie na ziemi jest tylko chwilą. Przecież nie tak dawno siedzieliśmy w szkolnej ławce, a dzisiaj mamy swoje rodziny. Nie obejrzymy się, a przyjdą siwe włosy i jesień życia.

Tę chwilę trzeba dobrze wykorzystać. Po co marnować czas na narzekanie i kłótnie. Bóg chce, abyśmy czerpali radość z życia i daje nam radość, „która będzie pełna”.

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”.
Witold Pilecki

Możliwość komentowania 13 maja 2021 została wyłączona

12 maja 2021

Jezus powiedział do swoich uczniów „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie”.
J 6, 12-15

Życie duchowe jest przygodą opartą na cierpliwości. Tomáš Halík SJ napisał książkę, w której pisze, że wiara to „cierpliwość wobec Boga”. W świetle słów Jezusa słowa te nabierają na znaczeniu. Uczniowie chcieliby wiele usłyszeć od swego Mistrza, ale On widzi ich duchowy wzrost inaczej, więc odkłada przekazanie pewnej wiedzy w czasie.

Szybko możemy być obsłużeni w supermarkecie, ale pośpiech w sprawach duchowych jest bardzo zgubny. Wielu zapalonych neofitów, którzy myśleli, że zbawią świat, po jakimś czasie ostygło wewnętrznie i powróciło to starego stylu życia.

Ufność wyraża się w tym, że nie narzucam swoich planów Bogu, lecz cierpliwe czekam na realizację Jego planu.

0 Komentarzy

11 maja 2021

Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was.
J 16, 5-11

Są takie chwile, a nawet dni czy miesiące, gdy czujemy duchową pustkę. Modlimy się, rozważamy Słowo, korzystamy z sakramentów i… nic. Nie ruszamy z miejsca lub czujemy się opuszczeni przez Boga. Wtedy łatwo o pochopne decyzje czy nieprzemyślane wnioski, aby tylko minął trudny stan ducha.

Jezus mówi, że czasami pożyteczne staje się Jego odejście. Ten czas nie będzie trwał wiecznie, bo obiecał nam Parakleta – Pocieszyciela, który przyjdzie, aby nas wzmocnić. Duchowa pustynia oczyszcza nasze intencje trwania przy Jezusie. Bóg zdaje się pytać „a jeżeli nie będziesz miał żadnych korzyści z bycia ze Mną, czy nadal przy Mnie zostaniesz”?

Na czas próby Jezus daje taką wskazówkę „przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Łk 21, 19

Możliwość komentowania 11 maja 2021 została wyłączona

10 maja 2021

Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.
J 15, 26-16, 4A

Świadectwo zazwyczaj kojarzy się z dokumentem, maturą, niezwykłym zachowaniem lub z postawą i niełatwymi gestami czy słowami. A gdyby spróbować narysować świadectwo na kartce, to jak ono mogłoby wyglądać…?

Jezus pragnie, aby nasze świadectwo wynikało z tego, że jesteśmy z Nim we wspólnocie. Czy zatem świadectwo, które wyobraziłeś sobie wcześniej jest związane z przebywaniem blisko Jezusa? Co chciałbyś zmienić w swoim wyobrażeniu, tak, aby było jak najbardziej zgodne ze słowami Jezusa?

Nie zawsze można świadczyć, ale zawsze można okazać wsparcie i zrozumienie drugiemu człowiekowi…

0 Komentarzy