21 września 2021

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Mt 9, 9-13

Jezus, spojrzawszy na Mateusza, zmiłował się nad nim i powołał go(…)

Zobaczył nie tyle oczyma ciała, ile wejrzeniem serdecznego miłosierdzia. Zobaczył celnika, a ponieważ było to spojrzenie zmiłowania i wyboru, rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. Powiedział: „Pójdź za Mną”, to jest: naśladuj Mnie.

Powiedział: Pójdź, nie tyle w znaczeniu wspólnego wędrowania, ile naśladowania obyczajów. „Kto bowiem twierdzi, że trwa w Chrystusie, powinien postępować tak, jak On postępował”.

Homilia św. Bedy Czcigodnego, kapłana(Homilia 21)

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

20 września 2021

(…) Nie ma bowiem nic skrytego,

co by nie miało być ujawnione,

ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. (…)

(Łk 8, 16-18)

 

0 Komentarzy

19 września 2021

Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich».
Mk 9, 30-37

Marcin Jakimowicz w książce „Jak poruszyć niebo….” pisze: „Wielokrotnie byłem pytany o «Kościół moich marzeń». I za każdym razem odmawiałem udziału w takim plebiscycie. Naprawdę chcielibyście poznać Kościół urządzony według projektu Jakimowicza? – dziwiłem się. Kto znalazłby się w «moim» niebie? Komu łaskawie dałbym klucze i zdradził sekretny kod PIN”.

Kościół naszych marzeń nie istnieje, ponieważ Kościół zawsze był, jest i będzie Chrystusowy. Ciągle będą przeplatały się w nim nasza wiara, ale też nasz grzech.

Dlatego przed przyjęciem Komunii świętej kapłan modli się podczas każdej Mszy św. „Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności”.

Niestety tej jedności ciągle nam brakuje, szczególnie w mediach. Od kilku dni w sferze mediów brukane jest dobre imię abp. Grzegorza Rysia, ponieważ na jednej z Mszy św. złamał przepisy liturgiczne. W imię obrony religii i wiary, wylewa się pomyje inwektyw na głowę biskupa. Nie czynią tego ateiści, a ludzie, którzy są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Ci sami ludzie broniąc norm liturgicznych łamią przykazanie miłości bliźniego, szargając dobrym imieniem nie tyle biskupa co człowieka. Czy nie są to Himalaje hipokryzji…?

Bp Adrian Galbas w maju tego roku powiedział: „bardzo przeszkadza mi ta wewnątrzkatolicka naparzanka”. Papież Franciszek zaś w czerwcu przypomniał, że o chrześcijanach z pierwszych wieków mówiono patrzcie jak oni się miłują. A współcześnie ludzie o nas mówią, patrzcie jak oni się nienawidzą…

W czasie Eucharystii słyszymy zawsze „przekażcie sobie znak pokoju”. Następnie przyjmujemy do serc ciało naszego Pana i na koniec padają słowa „idźcie w pokoju Chrystusa”.

Oby pokój Chrystusowy zamieszkał realnie wśród nas, bo w chrześcijaństwie nie jest pierwszym ten, który zawsze ma rację i nie popełnia błędów, lecz ten, co służy i potrafi miłować…

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

18 września 2021

(…) << Czemuście mnie szukali?

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być

w tym, co należy do mego Ojca? >> (…)

(Łk 2, 41-52)

0 Komentarzy

11 września 2021

(…) Nie ma drzewa dobrego,

które by wydawało zły owoc,

ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało.

Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo;

(Łk 6, 43-49)

0 Komentarzy

10 września 2021

(…) Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

Czy nie wpadną w dół obydwaj?

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy

dopiero w pełni wykształcony,  będzie jak jego nauczyciel (…)

(Łk 6, 39-42)

0 Komentarzy