11 czerwca 2021

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
J 19, 31-37

Jezus oddał nam wszystko. Po śmierci pozwolił, aby otworzono Jego serce. To bardzo wymowny gest. Bóg z przebitym, złamanym sercem oddaje się w ręce człowieka.

Krew symbolizuje życie, które nigdy się nie skończy. Dzięki sakramentom, możemy żyć wiecznością już teraz. Gdy je przyjmujemy, spotykamy się z tym samym Jezusem, który oddał życie na krzyżu.

Z Serca Jezusa wypłynęła także woda. Jezus nazwał Ducha Świętego żywą wodą. On jest obecny w każdym sakramencie. Duch Święty ożywia każdego, który przyjmuje sakramenty z prostotą i ufnością.

Jeśli przyjmowanie sakramentów stało się dla Ciebie rutyną, wołaj do Jezusa, aby dał Ci moc Ducha Świętego, który rozpali na nowo Twoje serce…

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

10 czerwca 2021

„Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze”
Mt 5, 20-26

Zawsze korzystniej jest załatwić woje porachunki poza salą sądową. Wtedy nie musimy ponosić kosztów związanych z procesem. Nie wspominając ile nerwów i nieprzyjemnych momentów możemy uniknąć.

Lepiej za życia uregulować pewne sprawy, porachunki, niż stanąć z nimi przed Bogiem. Jezus pragnie przypomnieć, że kiedyś trzeba będzie ze wszystkiego zdać sprawę, a sądzeni będziemy przede wszystkim z miłości?

Naucz się odpuszczać ludziom ich błędy, wtedy Twoje serce stanie się podobne do Serca Jezusowego.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

9 czerwca 2021

A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».
Mt 5, 17-19

Nie wystarczy nauczyć się modlitw i katechizmowych regułek, aby zasiąść w królestwie niebieskim. Jezus mówi, że trzeba wypełnić prawo, które nam zostawił. Tym prawem jest miłość.

Gdy słyszymy słowo „prawo”, w pierwszym rzędzie kojarzy się ono z przykazaniami. To zrób, tamtego nie rób. Gdyby utożsamiać prawo z miłością, można byłoby popatrzyć na nie z innej perspektywy. Kocham, więc tego nie zrobię lub kocham, dlatego to zrobię.

Prawo bez miłości staje się bezdusznym katem…

„On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia”.
2 Kor 3, 6

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

8 czerwca 2021

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.
Mt 5, 13-16

Słowa Jezusa wyrażają ogromne zaufanie. On bardzo na mnie liczy. Zwraca się do mnie osobiście, abym zobaczył jak ważny jest styl mojego życia.

Z jednej strony pokazuje, kim jestem przez sam fakt przynależności do Niego, a z drugiej strony ostrzega mnie przed bylejakością życia, która powoduje utratę tożsamości chrześcijańskiej.

Czy moje przyżywanie wiary staje się światłem oświecającym życie „wszystkim, którzy są w domu”?

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

7 czerwca 2021

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Mt 5, 1-12

„Dzisiaj za dużo mówi się o miłosierdziu, a za mało o sprawiedliwości Bożej”, takie słowa można często usłyszeć wśród katolików mieniących się konserwatywnymi. A tak na marginesie, ciekawym jest fakt, że głosząc miłosierdzie możesz być uznany za lewaka lub liberała…

W świetle błogosławieństwa, Ci którzy żyją miłosierdziem, będą mogli sami z niego skorzystać. Chcę zatem głosić prawdę o miłosierdziu, ponieważ sam każdego dnia jestem żebrakiem miłosierdzia.

Gdy umrę i stanę przed Bogiem, jedyne na co będę wtedy liczył to Jego miłosierdzie. Dług sprawiedliwości spłacił Jezus umierając na krzyżu. I wierzę, że nie moje zasługi, lecz miłość Ojca pozwoli mi żyć z Nim na wieki.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

6 czerwca 2021

Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Mk 3, 20-35

Nie da się zaprzeczyć nadprzyrodzonej mocy Jezusa, jaką dysponuje. Jednak niektórzy skutecznie zamykali się na działanie łaski, ponieważ przypisywali Jezusowi działanie demoniczne.

Czasami oskarżamy niektóre wspólnoty o bycie pod wpływem złego ducha. Dzieje się tak, ponieważ nie rozumiemy ich sposobu działania. Najłatwiej jest skrytykować lub zanegować dobro, które nie pasuje do naszego sposobu myślenia.

Być może ostatnio doświadczyłeś sporo złej woli ze strony innych osób. Pomyśl jak na to zareagowałeś. Jezus zmagał się z tego typu zachowaniem cały czas, ale nigdy nie wycofał się ze swojej działalności. Bądź konsekwentny w dążeniu do celu. Z kamieni, które rzucane są pod Twoje nogi buduj mosty, a nie mury odgradzające Cię od świata.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

5 czerwca 2021

Jezus, nauczając rzesze, mówił „Strzeżcie się uczonych w Piśmie.
Mk 12, 38-44

Uczeni w Piśmie byli specjalistami od spraw religijnych. Posiadali potężną wiedzę, co doprowadziło ich do przekonania, że powinni stać się źródłem mądrości dla innych.

Jezus ostrzega przed nimi słuchaczy, ponieważ twiedzi, że „czynią dla pozoru”. Czyli udają kogoś, kim nie są. To sprzeciwia się postawie prostoty i szczerości.

Uczeni w Piśmie uzależniali swoją wartość od ludzkiej opinii. Wciąż domagali się szacunku i aprobaty. Potrafili zrobić bardzo wiele, aby je tylko uzyskać. Niestety szukali ich raczej u ludzi, a nie u Boga. Fundamentem ich poczucia własnej wartości stały podziw i posłuch u ludzi. One zaś są bardzo chwiejne.

Poproś Jezusa, aby obdarzył Cię wewnętrzną siłą, dzięki której będziesz wolny od ludzkiej opinii. Gdy przyjdzie Ci zmierzyć się z plotkami na Twój temat, powtarzaj za Piotrem Apostołem „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

4 czerwca 2021

Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje».
Mk 12, 35-37

Jezus jest Panem całego świata, więc nie należy Go włączać w różne rozgrywki polityczne. On Jest Zbawicielem wszystkich ludzi, nie tylko wierzących. Umiera przecież również za tych, którzy nie wierzą.

Zwycięstwo Chrystusa nad wrogami, o którym mówi psalmista, jest zwycięstwem nad grzechem, demonem i śmiercią. Jezus uczy, że w kluczu tego zwycięstwa trzeba interpretować Pismo.

Bóg jest z Tobą w każdej duchowej walce, którą wewnętrznie toczysz. Nie bój się wołać głośno o pomoc… On sam stanie się Twoja siłą, więc nie upadaj na duchu.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

3 czerwca 2021

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje».
Mk 14, 12-16. 22-26

Wielu z nas ma doświadczenie rozstania z bliską osobą, którą żegnaliśmy na dworcu, lotnisku czy w oknie naszego domu. Zastanawiamy się wtedy jaką pamiątkę dać tej osobie, żeby o nas pamiętała. Chciałoby się oddać siebie, swoje serce, żeby być zawsze razem.

Jezus chciał być z nami zawsze, dlatego zostawia nam samego siebie w Eucharystii, którą czynimy na Jego pamiątkę. Możemy też śmiało powiedzieć, że zostawia nam swoje serce. Kiedy komunia święta zamienia się w cząstkę ludzkiego ciała, czyli dokonuje się cud eucharystyczny, taki jak np. w Sokółce poddawana zostaje badaniom lekarzy. I zawsze wynik jest ten sam: fragment serca ludzkiego w stanie agonalnym.

Czasami uszy bolą, gdy ktoś mówi, że na Mszy przyjął opłatek. Jezus powiedział wyraźnie „to jest ciało moje za was wydane”. Nie powiedział, że ten opłatek jest symbolem mojego ciała, ale „to jest moje ciało”.

Kiedyś na lekcji religii ksiądz dzieciom zadał pytanie: kto z Was widział żywego Jezusa? Dzieci zaczęły się śmiać i dopytywać, ale takiego prawdziwego z długimi włosami i brodą? Tak właśnie takiego, czy ktoś z Was Go widział? Rękę do góry podniosła jedna dziewczynka, więc ksiądz mówi, a gdzie Go widziałaś. W Kościele na Mszy Świętej.

Ze względu na pandemię procesje Bożego Ciała odbywają przeważnie wokół kościołów, a nie ulicami miast. Jednak Jezus po każdej Mszy Św. może przechadzać się naszymi ulicami. Przyjmując Komunię Świętą, a potem wychodząc z kościoła, Ty i ja możemy stać się monstrancją, w której widoczny będzie nasz Pan Jezus Chrystus.

Jeżeli podejmiemy wysiłek, aby prowadzić ewangeliczny styl życia, to Jezus wyjdzie nie tylko na ulice, ale dotrze także do naszych domów i miejsc pracy.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

2 czerwca 2021

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go (…)
Mk 12, 18-27

Można od razu skreślić saduceuszów, że nie wierzyli w zmartwychwstanie i zadając pytanie chcieli wystawić na próbę Jezusa. Jednego możemy im zazdrościć. Oni zastanawiali się nad wiecznością. Myśleli jak to będzie, gdy człowiek zetknie się ze śmiercią.

Poświęcamy mnóstwo czasu na wiele spraw, ale na myślenie o wieczności… Każdy sądzi, ze ten temat go nie dotyczy, bo przecież jeszcze nie czas. Czasami jednak warto pomyśleć o niebie, żeby ziemskie problemy nabrały właściwych proporcji.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

1 czerwca 2021

Ci przyszli i rzekli do Niego: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
Mk 12, 13-17

Faryzeusze byli przewrotni. Mówili coś zupełnie innego od tego co naprawdę myśleli. Przyszli pochwycić Jezusa na tym co mówi, a zaczynają rozmowę od tanich pochlebstw. On jednak nie dał się zwieść i odpowiedział im tak, że nie mogli Mu niczego zarzucić.

Spotykamy takich ludzi, którzy mówią nam czułe słówka, a za plecami wbijają nóż w plecy. Chwalą, aby zaraz wyśmiać i skrytykować. Należy uważać, gdy ludzie ciągle nas chwalą i klepią po ramieniu. Lepiej mieć zdrowy dystans do tego typu „słownych oklasków”.

Jezus pokazuje, jak trzeba zachować się wobec przewrotności drugiego człowieka. Nie można poddać się emocjom, lecz zachować do końca zimną krew i spokojnie przedstawić swoje stanowisko.

„Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.
Łk 6,26

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

31 maja 2021

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy.
Łk 1, 39-56

Maryja będąc w ciąży decyduje się ruszyć w podróż, aby pomóc krewnej. To nie był przyjemny, niedzielny dzielny spacer w parku, lecz trudna wyprawa. Ciąża nie jest najlepszym czasem do wyruszenia na górskie szlaki. Maryja pragnie siebie przekraczać, więc nie myśli o sobie. Dlatego jest opisywana w ewangeliach, jako ta, która spieszy, by pomagać.

Patrząc na kruchą Miriam z Nazaretu, warto zastanowić się czy umiem rezygnować ze swoich planów, wygód i świętego spokoju, aby pomóc człowiekowi znajdującemu się w potrzebie. Łatwo jest wysłać smsa o treści „pomoc” lub wziąć udział w zbiórce na szczytny cel. O wiele trudniej jest oprócz wsparcia materialnego dać komuś cząstkę siebie…

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

30 maja 2021

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Mt 28, 16-20

Obecność drugiej osoby jest bardzo ważna. Wszyscy mamy już dość hasła „dystans społeczny”. Tęsknimy za normalnością i życiem w bliskości innych osób.

Apostołowie nie zmagali się z pandemią, ale musieli chować się po domach, ponieważ byli uznawani za sektę, którą trzeba zlikwidować. Jezus wiedział, że potrzebują zapewnienia, że nie zostawi ich samych.

Przed swoim wniebowstąpieniem obiecuje, że będzie z nimi zawsze. I dotrzymał słowa. Od ponad dwóch tysięcy lat towarzyszy Kościołowi w jego radościach i kryzysach.

Czasami wstydzimy się Kościoła, bo znowu pojawił się jakiś skandal lub zamiast głoszenia Ewangelii słyszymy na ambonie o polityce. Wtedy nie wiadomo gdzie schować oczy. A Jezus nie odwołał swojego zapewniania i trwa przy Kościele mimo licznych błędów ludzi Kościoła.

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy

29 maja 2021

Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?”
Mk 11, 17-23

Kolejny raz Żydzi pokazują, że w ich życiu najistotniejszą kwestią stało się Prawo. Jedyne pytanie, jakie kierują do Jezusa dotyczy prawa, na mocy którego naucza. To podejście zabiło w nich ducha i zamknęło serca na Dobrą Nowinę.

Pytanie o prawo stało się dzisiaj bardzo modne w wielu sferach życia. Są ludzie, którzy mają tylko jedno pytanie do Kościoła: „jakim prawem to czyni”. Czy z takim nastawieniem można dostrzec Jezusa?

#PrzestrzeńDucha

0 Komentarzy