12 stycznia 2022

(…) Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno,

wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne,

i tam się modlił. (…)

(Mk 1, 29-39)

0 Komentarzy

11 stycznia 2022

(…) <<Czego chcesz od nas,

Jezusie Nazarejczyku?

Przyszedłeś nas zgubić.

Wiem, kto jesteś: Święty Boga>>. (…)

(Mk 1, 21-28)

0 Komentarzy

24 grudnia 2021

(…) Wschodzące Słońce,

by oświecić tych,

co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju>>.

(Łk 1, 67-79)

0 Komentarzy